Wonen Werken Waterman

Wonen Werken Waterman

Bestemmingsplan ontwikkellocatie

Uitdaging

Ontwikkelcombinatie Wonen Werken Waterman BV, een samenwerkingsverband tussen BNG Gebiedsontwikkeling en woningcorporatie Thuisvester, is van plan om het gebied 'Wonen Werken Waterman' in Rijsbergen in gemeente Zundert  te ontwikkelen. In het plan wordt een bedrijventerrein van 2,5 hectare netto gecombineerd met een woongebied van 76 woningen.  Antea Group heeft de ontwikkelcombinatie gedurende de gehele bestemmingsplanprocedure begeleid en daartoe naast het opstellen van het bestemmingsplan alle gebieds- en milieuonderzoeken uitgevoerd. 

Oplossing

Een belangrijke voorwaarde voor Wonen Werken Waterman BV was een flexibele insteek van het bestemmingsplan, zodat de woningbouw- en bedrijfsplannen gedurende de komende jaren kunnen inspelen op veranderende marktvragen. We hebben de ontwikkelcombinatie  geadviseerd in de keuze voor een bestemmingsregeling waarin het mogelijk is om de locatie en de type woningen binnen een aantal kaders te schuiven. Daarnaast kan de ontwikkelcombinatie op een deel van het bedrijventerrein gebruik maken van een wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming wonen.

Resultaten

In een tijdsbestek van anderhalf jaar is de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Er is geen beroep aangetekend, waardoor het per 30 januari 2014 onherroepelijk is geworden. Wonen Werken Waterman BV kan nu de omgevingsvergunning aanvragen om tot uitvoering over te gaan. Naar grote tevredenheid van de ontwikkelcombinatie en de gemeente heeft Antea Group het bestemmingsplan opgesteld en de gebiedsonderzoeken voor de volgende aspecten uitgevoerd: inmeting gebied, archeologie, bodem, water, natuur, inventarisatie bomen, geluid, milieuruimte en vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

Project details

  • Woongebied
  • Bedrijventerrein
  • Gebiedsontwikkeling
  • Bestemmingsplanprocedure
  • Rijsbergen te Zundert
Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.