Business line Infra

ZAMEN: omgevingsgerichte aanpak voor werk aan de weg

Antea Group voert, in opdracht van Rijkswaterstaat, onderzoeken en advieswerkzaamheden uit ter voorbereiding op een omgevingsgerichte aanpak van wegtracés in Gelderland en Overijssel. Voor de aanbesteding van Integraal Groot Onderhoud voeren we in dit gebied diverse onderzoeken uit, van technisch onderzoek naar de staat van asfalt en kunstwerken tot flora- en faunaonderzoek en een inventarisatie van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De bevindingen vormen de basis voor de aanbesteding van onderhoud per wegtracé.

Het project ZAMEN omvat de aanpak van 14 wegtracés. Het werk aan de weg heeft soms flinke gevolgen voor de omgeving. Via gesprekken met stakeholders, zoals gemeenten, bedrijven en toeristische trekpleisters, brengen we de verwachte hinder gedetailleerd in kaart. We kijken daarbij verder dan de gevolgen voor de directe omgeving alleen. Zo leidt hinder op de A28 tussen Harderwijk en Nijkerk ertoe dat automobilisten gaan omrijden via de Flevopolder en de A6 tussen Lelystad en Amsterdam.

Dit betekent dat eventuele werkzaamheden aan de A6 niet in dezelfde periode mogen plaatsvinden. Tegelijkertijd ziet Harderwijk liever geen werkzaamheden gepland in schoolvakanties in verband met grote drukte bij pretparken. Zo zijn er vele factoren waarmee rekening te houden is. Dit is door Antea Group vertaald in verkeerskundige- en klanteisen.

Rijkswaterstaat waardeert onze omgevingsgerichte aanpak, wat onder meer blijkt uit de 9,8 waarmee zij de samenwerking beoordeelt. Het integraal groot onderhoud vindt in de jaren 2017 - 2019 plaats.