Zicht op planschaderisico’s bij stedelijke ontwikkeling in Zwolle

Zicht op planschaderisico’s bij stedelijke ontwikkeling in Zwolle

In opdracht van een institutionele belegger heeft Antea Group een analyse verricht om zicht te krijgen op de mogelijke planschade risico’s. In het kader van de herontwikkeling en verplicht kosten-verhaal door de gemeente Zwolle was dit noodzakelijk.

De herontwikkeling van de woonboulevard in Zwolle heeft nader invulling gekregen mede dankzij het advies van Antea Group. Dit aan de hand van de contractdocumenten van de gemeente en belegger. Antea Group heeft deze met een planschaderisicoanalyse verder vorm gegeven.

Bij een planschaderisicoanalyse wordt een planologische vergelijking tussen het geldende planologische regime en de nieuwe planologische ontwikkeling gemaakt. Bij deze analyse wordt na de vergelijking van de regimes een (gevel)taxatie verricht, waarmee een inschatting wordt gemaakt van de mogelijke waardedaling of inkomensschade van een object. De analyse gaf inzicht in de mogelijk te verwachten planschade die voortvloeit uit de nieuwe planologische ontwikkeling. De uitkomst heeft geleid tot succesvolle afronding van de contractstukken tussen partijen.