Project Zuidas

Zuidas: gebiedsontwikkeling en duurzame infrastructuur

Uitdaging

De Zuidas is dé internationale toplocatie van Nederland. Multimodaal ontsloten (A10, trein, NoordZuid-lijn, tram, bus en fiets) en slechts op 10 minuten van Schiphol. De Zuidas moet 24-uur per dag bruisen en leven. Hiervoor wordt de komende jaren nog 2 miljoen m2 extra kantoren, woningen en voorzieningen gebouwd. Ook wordt de infrastructuur grootschalig aangepakt: verbreding en ondertunneling van de A10 en een grote, nieuwe OV-terminal. De vraag aan Antea Group: maak dit planologisch mogelijk!

Oplossing

Antea Group heeft vanaf 2010 - 2012 zowel voor de gebiedsontwikkeling als de aanpassing van de infrastructuur de gehele planologische procedure verzorgd. Voor de gebiedsontwikkeling waren de uitgangspunten: flexibel, maar toch voldoende robuust om twintig jaar mee te gaan. Dit is gelukt door te werken met diverse scenario's en bandbreedtes. Voor de aanpassing van de infrastructuur is gebruik gemaakt van verschillende alternatieven en perspectieven op lange en op korte termijn.

Resultaten

Voor de gebiedsontwikkeling en aanpassing van de infrastructuur bij de Zuidas zijn door Antea Group de benodigde m.e.r.-procedures (drie in totaal) begeleid en inhoudelijk opgesteld. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft positieve toetsingadviezen op de MERs uitgebracht. Daarnaast is door ons ook de Rijksstructuurvisie ZuidasDok opgesteld.
Het belangrijkste resultaat is dat er nu duidelijke kaders en randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling en investering in de diverse gebieden en infrastructuur bij de Zuidas liggen. Het ruimtelijk kader biedt een stevig fundament, zonder dat concessies gedaan zijn aan flexibiliteit.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.