m.e.r.

De vele facetten van het Omgevingsplan
Milieueffectrapportage
Strategische planvorming
Planvorming