Compliance management specialist

Compliance management voor organisaties

Het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving is voor elk bedrijf in de hedendaagse industrie een uitdaging. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan uw ‘license to operate’. De hoeveelheid en complexiteit van wet- en regelgeving neemt toe, compliance management daarmee ook. Het toezicht door overheden wordt strikter en bij vermeende nalatigheid is uw imago snel in het geding. Daarnaast vragen omgeving en stakeholders, zoals investeerders en verzekeraars, meer transparantie over uw milieuperformance.

Compliance: kennis en ervaring

Of het nu gaat om milieu, veiligheid of arbeidsomstandigheden: op al deze thema’s hebben we experts in huis met kennis van zaken van wet- en regelgeving, (branche)richtlijnen en normeringen. U vindt in ons een partner die door bevoegde gezagen als een deskundige partij wordt ervaren. Hiermee helpen wij u een goede relatie met de overheid op te bouwen of te herstellen als dat nodig is.

Datamanagement en informatietechnologie

In compliance zijn, betekent dat ú uw performance aantoonbaar moet maken. Naar het eigen management, maar ook naar omgeving en stakeholders. Van vergunningen tot onderzoeksresultaten en audits: dit vraagt om het verzamelen, registreren, analyseren en ontsluiten van gegevens. Door deze data te vertalen naar informatie bent u in staat om uw performance inzichtelijk te maken of juist prioriteiten te stellen om uw performance te verbeteren. Wij bieden diverse ‘state of the art’ softwaretools die dit vergemakkelijken, zoals iEHS. Dit is een webbased applicatie waarmee zowel de management- als technische aspecten van milieu, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid worden afgedekt.

Bent u op zoek naar een kennispartner die u op specifieke expertisegebieden ondersteunt? Vanuit verschillende instapmomenten kunt u van onze kennis gebruik maken. Of het nu gaat om een vergunningenactualisatie, audit- en inspectieprogramma’s, strategisch advies of datamanagement-oplossingen: met Antea Group beschikt u over een compliance manager die het volledige spectrum overziet én beheerst. Wij hebben een dienstenplan die de volledige levenscyclus van een organisatie kan faciliteren in het voldoen aan wet- en regelgeving.

1. Strategisch advies

 • Business Development
 • Innovatie & Ontwikkeling (producten en diensten)
 • Relatie/Stakeholder management

2. Haalbaarheidsstudies

 • 'Green field' study, omgevingsplanonderzoek i.c.m. vergunning haalbaarheid
 • Onderzoeken ten behoeve van uitbreidings- en wijzigingsvergunningen 
 • Inbreidingsonderzoeken voor haalbaarheid van projecten binnen bebouwde omgeving
 • Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)

3. Audit- en inspectieprogramma's 

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001/OHSAS 18001
 • QEHS Due Diligence Assessments
 • PGS audits
 • Bouwbesluit
 • NFPA

4. Webbased milieu-, gezondheids-, veiligheids- en duurzaamheidsmanagement systemen

5. Projectmanagement

Zes redenen om voor Antea Group te kiezen

We hebben onze klanten gevraagd waarom ze voor Antea Group kiezen als het gaat om Compliance Management: 
 1. Door de juiste toepassing en interpretatie van wet- en regelgeving laten we deze in uw voordeel werken.
 2. Een partij die uitstekende relaties heeft met diverse bevoegde gezagen en hun taal spreekt.
 3. Een partij die snel reageert en proactief meedenkt.
 4. Niet alleen advies op een afzonderlijk milieu- of veiligheidsaspect, maar ook advies dat logisch samenhangt met uw bedrijfscontinuïteit of bedrijfsproces zodat continuïteit wordt gewaarborgd.
 5. Een partij die in staat is om voor verschillende vestigingen en/of in verschillende landen, Compliance Management te organiseren. 
 6. Een partij die gecertificeerde lead-auditors in huis heeft en daarmee in staat is volgens de juiste standaarden en normen te werken.

Welke meerwaarde Compliance Management voor uw organisatie heeft? Vraag het een van onze specialisten.