Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid, het thema dat ook de komende jaren mede zorgt voor continuïteit van onze Antea Group-organisatie. Hoe? Door de juiste balans te vinden tussen de drie P’s van Profit, People en Planet.

Volhoudbare missie

Om het belang van duurzaamheid te benadrukken hebben wij het als thema verankerd in onze missie. Hierbij is duurzaamheid nooit het eindpunt, maar een continu proces waarbij wij voor onszelf en onze omgeving de lat steeds hoger leggen. Ons integraal managementsysteem 'WerkVeilig!, Wijzer! en Bewust!' biedt hierbij ondersteuning. Antea Group heeft het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder behaald en daarnaast zij we mede initiatiefnemer van de Duurzame Leverancier.

Juiste balans

Voor Antea Group is het van belang om de P van Profit op een goede manier te verweven met die van People en Planet. Onze activiteiten richten zich vooral de laatste twee, maar wel op zo’n manier dat ze op de korte of lange termijn kunnen bijdragen aan de winst.

Doelstellingen

Het duurzaamheidsbeleid is uitgewerkt in doelstellingen en maatregelen. Daarbij maken we onderscheid in duurzame en innovatieve dienstverlening enerzijds en een duurzame bedrijfsvoering anderzijds. Elk jaar stellen we onze doelen of de daaraan gekoppelde maatregelen zo nodig bij. Deze vind je terug in ons Maatschappelijk Jaarverslag.