Duurzame energie

Duurzame Energie

Nederland loopt achter op Europa door een gebrek aan afspraken

Het is een feit dat wij in Nederland achter lopen op Europa. Het Europese streven is om in 2020 20% van de energiebehoefte door duurzame energie in te vullen. In Nederland is dit percentage op 14% gesteld. Meer is voor ons land niet haalbaar en het is het absolute minimum dat Europa van Nederland verlangt.

Nu, zo’n jaar na het ondertekenen van het Energie-akkoord, blijkt dat niet alle afspraken even concreet zijn. Het kabinet denkt dat die 14% niet haalbaar is en we maximaal op 12,4% kunnen uitkomen. En daar is nu veel discussie over. Afspraken zijn niet allemaal even hard en sommige afspraken zijn gebaseerd op intenties. (bron: Trouw 6 okt 2014) Maar er zijn meer redenen voor aan te geven. In de ons omringende landen, zoals Duitsland, is de energie-wende eerder gestart. Waar we in Nederland vasthielden aan fossiele brandstof, zijn alternatieve bronnen in andere landen al eerder ingezet.

Europa streeft naar 20% duurzame energie in 2020. In Nederland zitten we daar nog ver vanaf. Onnodig vinden wij.

De kosten zijn nu hoog maar de voorraad stopt nooit

Het is onze overtuiging dat duurzame energie dé toekomst is. De kosten zijn nu nog hoog, met name omdat er nog zoveel geïnvesteerd moet worden. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat over 50 of 100 jaar energie gratis is zoals WhatsApp dat nu is. Wat we zeker weten, is dat fossiele brandstoffen eindig zijn en dat zon, wind, water en aardwarmte die eindigheid niet kennen. Een onuitputtelijke voorraad dus, waarvoor in de toekomst vast een nieuw verdienmodel mogelijk is. Antea Group speelt een grote rol bij de ontwikkeling van wind- en getijdenenergie. 

Windenergie en de CO2 discussie 

Met windenergie wordt een grote stap gemaakt. Intussen zijn er op land 11 gebieden aangewezen waar windmolenparken kunnen verrijzen. Het kabinet en de Provincies zijn het erover eens dat we in staat moeten zijn zo’n 6.000 MWh te produceren. De 11 landgebieden leveren hiervan de helft op. 

Getijdenenergie

Wij geloven dat getijdenenergie de volgende stap is in onze energievoorziening. Ons motto is niet voor niets ‘Understanding today. Improving tomorrow’. Energie uit water is logisch en dichtbij. Water is wereldwijd beschikbaar, het stopt niet en zijn gedrag is voorspelbaar. Er is enorm veel kustlijn waar energie gewonnen kan worden, maar ook landinwaarts stromen vele rivieren die van grote waarde zijn voor onze energieconsumptie. In Nederland maar zeker ook wereldwijd. 

Anders denken

Technische ontwikkelingen gaan in hoog tempo en visie en innovatief denkvermogen moet daaraan vooraf gaan. Maar soms worden we belemmerd door de gevestigde orde of door regelgeving die niet snel genoeg met de tijd mee gaat. Kijk bijvoorbeeld naar kunstwerken zoals dammen, sluizen, stuwen en keringen en de mogelijkheden die deze bieden. Naast de functie waar ze voor bedoeld zijn. Als deze kunstwerken voorzien worden van een turbine zou de sluis ook energie kunnen opwekken. Maar een dubbele functie leidt ook tot onduidelijkheid over de vraag wie verantwoordelijk of eigenaar is van het kunstwerk. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en die van Economische Zaken gaan daar dan ineens samen over. Dat is de situatie waar we mee te maken hebben, wat niet erg is, maar wat wel extra tijd vergt totdat een besluit is genomen. Onze ‘volhoudbaarheid’ is groot. Dat is het Zuid-Afrikaanse woord voor duurzaamheid maar past naadloos bij waar wij voor staan. Wij volharden in onze visie op duurzame energie voor een houdbare omgeving op de lange termijn.

Download hieronder onze volledige whitepaper.

Downloads: