klimaatadaptatie klimaatbestendige wijk regenoverlast

Klimaatadaptatie

Aan de slag met de klimaatopgaven van morgen

Als gevolg van de klimaatverandering neemt in Nederland het aantal hittegolven, het aantal extreme buien, de intensiteit van hevige buien en de perioden van langdurige droogte sterk toe. Ook de kans op hittestress in de leefomgeving neemt toe. In combinatie met een toename van het verharde oppervlak stijgt de kans op wateroverlast. De leefomgeving wordt hierdoor steeds kwetsbaarder.

Antea Group helpt overheden met het vinden van klimaatadaptieve maatregelen om de toenemende problemen aan te pakken. Hoe kunnen planologen, ontwerpers en beheerders van de openbare ruimte de veranderingen benutten als kansen?

Totaalaanpak klimaatadaptatie

Het stappenplan dat Antea Group ontwikkelde met CroonenBuro5 is een ontwerpende en lerende aanpak om de ruimtelijke opgaven in samenhang op te lossen:

  1. In omgevingsvisies worden ambities uitgesproken voor klimaatopgaven en andere uitdagingen integraal onderzocht. Dat voorkomt ‘spijtmaatregelen’: maatregelen die toekomstige ingrepen juist hinderen.
  2. Maatregelen worden met programma’s in de tijd uitgezet. Dat begint met aanpassingen in het beheer en het onderhoud van openbare en private terreinen. Meer bomen bijvoorbeeld geven schaduw én verdampen het opgeslagen vocht. En open stroken tussen gebouwen in de meest voorkomende windrichting kunnen zorgen voor tocht, wat verkoelt. Zo zijn ook andere maatregelen denkbaar.
  3. Het effect van maatregelen wordt gemeten met innovatieve technieken, zoals satellieten en sensoren en vastgelegd via geografische informatiesystemen.
  4. De meetgegevens worden verzameld en geëvalueerd. Waar nodig worden maatregelen vervolgens bijgestuurd om de doelen uit de omgevingsvisie te behalen.

Zeker in stedelijk gebied staan straten vaker blank, lopen tunnels onder en dringt water onze huizen en leefomgeving binnen. Met de ontwikkeling van softwaretools als D-Hydro Urban, PluviAG en oplossingen kunnen overheden beter anticiperen op wateroverlast.

Ook aan de slag met de klimaatopgaven van morgen?
Neem contact op met één van onze specialisten.