Barrier management

Barrier Management

Uw overzicht, onze expertise, een geborgde license to operate

De maatschappelijke aandacht voor veiligheid en milieu groeit. De overheid vraagt in toenemende mate een aantoonbare beheersing van uw bedrijfsrisico’s. Technische en organisatorische maatregelen moeten altijd doelmatig en functioneel zijn. Zijn de door u genomen (technische- en organisatorische) maatregelen effectief en kunt u op een willekeurig moment/ongevraagd laten zien dat u risico’s beheerst en voldoet aan gestelde eisen?

Met maatregelen minimaliseert u de kans op, en de gevolgen van een incident.

We noemen deze maatregelen ‘Barriers’. Om te voorkomen dat er zwakke schakels ontstaan is een systematische aandacht voor uw vaak kostbare maatregelen noodzakelijk. Wanneer u inzicht heeft in de status van uw maatregelen kunt u zien in hoeverre u voldoet aan wet- en regelgeving.

Het beheer van de maatregelen is vaak omvangrijk, complex en tijdrovend. Gevolg: de prestaties van maatregelen kunnen buiten uw zicht afnemen, het risico op incidenten groeit, herstelkosten lopen op of nog erger uw productie valt stil. Barrier Management stelt u in staat uw bedrijfsrisico’s aantoonbaar te managen. 

Barrier Management van Antea Group biedt u de volgende voordelen:

>  Direct inzicht in status van maatregelen
>  Aantoonbaar voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving
>  Het bespaart u tijd en kosten
>  Gegevens en informatie centraal beschikbaar en makkelijk toegankelijk
>  Het biedt een afwegingskader om prioriteiten te stellen
>  Het verstevigt uw bedrijfscontinuïteit

Barrier Management is een systematische aanpak voor het onderhouden en verbeteren van de beheersing van uw bedrijfsrisico’s en daarmee het waarborgen van uw license to operate.

Downloads: