stabilisatiemethodiek stabiliseren grond eps platen allustab

Nieuwe stabilisatiemethodiek kan CO2-emissies halveren

Artikel uit vakblad Land & Water

Met Allustab is een nieuwe methode voorhanden om veengrond en andere zachtere gronden te stabiliseren. Maar hoe duurzaam is Allustab ten opzichte van conventionele methodes zoals EPS-platen en massastabilisatie met zand? Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group deed ketenonderzoek naar de CO2-emissies van drie stabilisatiemethodes en kwam tot een opmerkelijke conclusie.

Lees hier het volledige artikel uit Land & Water

Bij de aanleg van fietspad F441 in de Krimpenerwaard is voor het eerst in Nederland bodemstabilisatie met het Allu Stabilisatiesysteem toegepast. Dit systeem minimaliseert het gebruik van primaire grondstoffen en het aantal transportbewegingen dat normaal gesproken nodig is. Resultaat is een snelle werkwijze met CO2-reductie, minder schade aan lokale wegen en beperking van overlast voor de omgeving.

In Land+Water 3-2018 is het nieuwe systeem uitvoerig beschreven. Allustab kwam enkele jaren geleden ‘overwaaien’ uit Finland. Daar is de stabilisatiemethode al langer gemeengoed. In Nederland is de aanpak in overheidsland én de civiele wereld een stuk minder bekend. Ruim twee jaar geleden paste Antea Group Allustab voor het eerst in Nederland toe. In de Krimpenerwaardpolder was de aanleg van het fietspad F441 hét aangewezen project voor een pilot met Allustab. De ondergrond in de polder bestaat uit nat veen: van nature een lastige ondergrond om te stabiliseren.

Wat wordt de volgende pilot?

Allustab voldoet (nog) niet aan het Besluit bodemkwaliteit omdat deze innovatieve techniek niet past binnen de huidige meetmethodes. Het project F441 kreeg op basis van monitoring wel de goedkeuring van de Omgevingsdienst. Voor een bredere toepassing van Allustab zal er laboratoriumonderzoek nodig zijn en intensief afgestemd moeten worden met de betreffende Omgevingsdienst. Desondanks laat dit onderzoek zien dat Allustab met het oog op duurzaamheid een zeer interessante stabilisatiemethode is die kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheden én de gww-sector.