Vandaag al verder met de Omgevingswet

Vandaag al verder dan de Omgevingswet...

De Omgevingswet. Een mammoetoperatie. En daar horen grote woorden en weidse vergezichten bij. Zie de containerbegrippen aan u voorbijtrekken: integraal, flexibel, participatie, afwegingsruimte, sneller, beter… Maar hoe vertaalt u het gedachtegoed van de Omgevingswet nu al naar uw organisatie, beleid en plannen?

Met Antea Group zet u de juiste stappen op weg naar de Omgevingswet. Niet met algemene verhalen, maar met informatie, diensten en producten op maat. Passend bij uw ambities, en in een logische volgorde.

Beleidsstrategie en beleidsonderzoek 

De Omgevingswet (art. 1.3 Ow) streeft het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit na. Mooi gezegd, maar hoe doe je dat nu als gemeentelijke organisatie? Dat vraagt om een vertaalslag van enkele behoorlijke containerbegrippen; veilig, gezond en goede omgevingskwaliteit. Deze vertaalslag reikt zich uit over het bestaande- en toekomstige beleid in uw omgevingsvisie en -plan.
►Lees meer over de Beleidswaardengenerator
►Lees meer over de toepassing van de Beleidswaardengenerator in de gemeente Veenendaal
►Lees meer over de ‘Ja, mits’-cultuur toetsen aan de hand van een casus

Omgevingsvisie opstellen

Nu al aan de slag met een omgevingsvisie waarin energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit en een gezonde stad centraal staan? We helpen u om dit te realiseren. Niet alleen inhoudelijk, maar ook door gebruik te maken van innovatieve vormen van participatie om burgers te betrekken.
►Lees meer over het opstellen van een omgevingsvisie

Omgevingsplan: rechtszeker én flexibel

De Omgevingswet wil onderzoekslasten verminderen en meer lokale afwegingsruimte. Dit maakt organische en flexibele ruimtelijke ontwikkeling mogelijk. Ervaar hoe u nu al van die bewegingsruimte gebruik maakt zonder dat dit ten koste gaat van de rechtszekerheid én hoe een Omgevingsplan het gebied/de ontwikkeling meer maatwerk biedt.
►Ontdek de mogelijkheden die het omgevingsplan u biedt

Nieuw gebiedsgericht beleid

Inhoud geven aan een nieuw programma of gebiedsgericht beleid rondom thema’s zoals energietransitie, mobiliteitsshift, omgevingsveiligheid of gezondheid? We helpen u om dit beleid op te stellen in de geest van de Omgevingswet.
►Werken aan omgevingsveiligheid

Implementeren Omgevingswet

Hoe kan uw organisatie zich het beste voorbereiden op de komst van de Omgevingswet? En welke eenvoudige acties kunt u nu al doorvoeren? Ontdek hoe wij organisaties helpen om zich goed voor te bereiden op de Omgevingswet.
►Implementeer de Omgevingswet in uw organisatie

Trainingen en opleidingen

Wat verandert de Omgevingswet en wat kan én moet je daar nu al aan doen? Gemeenteraden, colleges en ambtenaren vinden dankzij onze trainingen en workshops een antwoord op deze en andere vragen.
►Kijk hier voor de trainingen en opleidingen die wij bieden

Kennismaken met Omgevingswet

Maak met het Omgevingswetspel interactief kennis met de Omgevingswet. Een eyeopener die de effecten van de Omgevingswet op ruimtelijke plannen en organisaties in één oogopslag helder maakt.
►Lees meer over het Omgevingswetspel

Verder kijken: data, virtual reality, informatievoorziening

De Omgevingswet vraagt om nieuwe toepassingen op het gebied van IT, data en informatievoorziening. Technieken zoals Virtual Reality en Augmented Reality kunnen eveneens bijdragen om in de geest van de Omgevingswet te werken. Het Omgevingscollectief helpt gemeentes om innovatieve toepassingen nu al in de praktijk te brengen.
►Ontdek hier wat het Omgevingscollectief voor u kan betekenen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.