Vandaag al verder met de Omgevingswet

Vandaag al verder dan de Omgevingswet...

De Omgevingswet. Een mammoetoperatie. En daar horen grote woorden en weidse vergezichten bij. Zie de containerbegrippen voorbijtrekken: integraal, flexibel, participatie, afwegingsruimte, sneller, beter… Maar hoe vertaal je het gedachtegoed van de Omgevingswet nu al naar je organisatie, beleid en plannen?

blogbundel robert forkink omgevingswetMet Antea Group zet je de juiste stappen op weg naar de Omgevingswet. Niet met algemene verhalen, maar met informatie, diensten en producten op maat. Passend bij de ambities, en in een logische volgorde.

Beleidsstrategie en beleidsonderzoek 

De Omgevingswet (art. 1.3 Ow) streeft het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit na. Mooi gezegd, maar hoe doe je dat nu als gemeentelijke organisatie? Dat vraagt om een vertaalslag van enkele behoorlijke containerbegrippen; veilig, gezond en goede omgevingskwaliteit. Deze vertaalslag reikt zich uit over het bestaande- en toekomstige beleid in je omgevingsvisie en -plan.
►Lees meer over de Beleidswaardengenerator
►Lees meer over de toepassing van de Beleidswaardengenerator in de gemeente Veenendaal
►Lees meer over de ‘Ja, mits’-cultuur toetsen aan de hand van een casus

Omgevingsvisie opstellen

Nu al aan de slag met een omgevingsvisie waarin energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit en een gezonde stad centraal staan? We helpen je om dit te realiseren. Niet alleen inhoudelijk, maar ook door gebruik te maken van innovatieve vormen van participatie om burgers te betrekken.
►Lees meer over het opstellen van een omgevingsvisie

Omgevingsplan: rechtszeker én flexibel

De Omgevingswet wil onderzoekslasten verminderen en meer lokale afwegingsruimte. Dit maakt organische en flexibele ruimtelijke ontwikkeling mogelijk. Ervaar hoe je nu al van die bewegingsruimte gebruik maakt zonder dat dit ten koste gaat van de rechtszekerheid én hoe een Omgevingsplan het gebied/de ontwikkeling meer maatwerk biedt.
►Ontdek de mogelijkheden die het omgevingsplan biedt

Nieuw gebiedsgericht beleid

Inhoud geven aan een nieuw programma of gebiedsgericht beleid rondom thema’s zoals energietransitie, mobiliteitsshift, omgevingsveiligheid of gezondheid? We helpen je om dit beleid op te stellen in de geest van de Omgevingswet.
►Werken aan omgevingsveiligheid

Implementeren Omgevingswet

Hoe kan jouw organisatie zich het beste voorbereiden op de komst van de Omgevingswet? En welke eenvoudige acties kun je nu al doorvoeren? Ontdek hoe wij organisaties helpen om zich goed voor te bereiden op de wet.
►Implementeer de Omgevingswet in uw organisatie

Vergunningen in de Omgevingswet

Meer of andere toetsingskaders, integraler denken en de wijze waarop toestemmingen verkregen worden… allemaal voorbeelden die het aanvragen van vergunningen en het vergunningverleningsproces doen veranderen onder de Omgevingswet. Bij deze nieuwe mogelijkheden en kansen is niet alleen een goed woon- en leefklimaat een randvoorwaarde, maar ook de economische bedrijvigheid en activiteiten (ver)dienen daarin een gedegen inpassing te krijgen. Nieuwe plannen en continuering van bestaande activiteiten blijven daarbij onderhevig aan compliance vraagstukken en de toetsing aan wetten en regels. Borging dan wel verkrijging van ontwikkelruimte zijn én blijven actueel. Ook onder de Omgevingswet zullen er (spel)regels blijven om rechtszekerheid te verkrijgen.
►Lees meer over de implementatie-ondersteuning bij waterschappen
►Lees meer over de omgevingsvergunning in de Omgevingswet
►Lees meer over de impact van de Omgevingswet op vergunningen
►Bouwen en ontwikkelen 'onder' de Omgevingswet: hoe regel je dat straks?

Kennismaken met Omgevingswet

Maak met het Omgevingswetspel interactief kennis met de Omgevingswet. Een eyeopener die de effecten van de wet op ruimtelijke plannen en organisaties in één oogopslag helder maakt.
►Lees meer over het Omgevingswetspel
►Bekijk onze lijst met referenties

Verder kijken: data, virtual reality, informatievoorziening

De Omgevingswet vraagt om nieuwe toepassingen op het gebied van IT, data en informatievoorziening. Technieken zoals Virtual Reality en Augmented Reality kunnen eveneens bijdragen om in de geest van de Omgevingswet te werken. Het Omgevingscollectief helpt gemeentes om innovatieve toepassingen nu al in de praktijk te brengen.
►Ontdek hier wat het Omgevingscollectief voor jou kan betekenen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van nieuws rondom de Omgevingswet

 
Algemene Voorwaarden

De meest recente blogs: